Provjereni kapaciteti

Provjereni kapaciteti

usluga01

Servis

Manja prilagodba

Prilagodba na temelju dizajna

Prilagodba na temelju uzorka

Potpuna prilagodba

On-line podrška

kvaliteta

Kontrola kvalitete

Identifikacija sljedivosti sirovina

Pregled gotovih proizvoda

QA/QC inspektori

Instrumenti za ispitivanje

Inspekcija materijala na licu mjesta

Dostupno jamstvo